بهینا 154-552
بهینا 154-552
بهینا 154-552
بهینا 154-552

154-552

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 107 میلیمتر ابعاد: 22*107