بهینا 171-3
بهینا 171-3
بهینا 171-3
بهینا 171-3

171-3

گلویی 13 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 130 میلیمتر ابعاد: 23*130