بهینا 154-551
بهینا 154-551
بهینا 154-551
بهینا 154-551

154-551

گلویی 11 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 107 میلیمتر ابعاد: 22*107