بهینا 171-2
بهینا 171-2
بهینا 171-2
بهینا 171-2

171-2

گلویی 13 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 130 میلیمتر ابعاد: 23*130