بهینا 171-1
بهینا 171-1
بهینا 171-1
بهینا 171-1

171-1

گلویی 13 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 130 میلیمتر ابعاد: 23*130