بهینا 121-41

121-41

گلویی 12 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 120 میلیمتر