بهینا 125-41

125-41

قاب 3 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر