بهینا FJ2-12
بهینا FJ2-12
بهینا FJ2-12
بهینا FJ2-12

FJ2-12

کرنر 3 سانتی متری

نوع: کرنر سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 10*29