بهینا FI7-12
بهینا FI7-12
بهینا FI7-12
بهینا FI7-12

FI7-12

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 15*30