بهینا 115-1084
بهینا 115-1084
بهینا 115-1084
بهینا 115-1084

115-1084

کرنر 3 سانتیمتری

نوع: کرنر رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 3 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 10*29