بهینا FI5-12
بهینا FI5-12
بهینا FI5-12
بهینا FI5-12

FI5-12

تسمه 1.6 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 16 میلیمتر ابعاد: 10*16