بهینا FI8-12
بهینا FI8-12
بهینا FI8-12
بهینا FI8-12

FI8-12

تسمه 16 میلیمتر سفید

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 16 میلیمتر ابعاد: 8*16