بهینا 146-1084
بهینا 146-1084
بهینا 146-1084
بهینا 146-1084

146-1084

گلویی 9 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 90 میلیمتر ابعاد: 18*90