بهینا 130-1084
بهینا 130-1084
بهینا 130-1084
بهینا 130-1084

130-1084

تسمه 1/5 سانتی متری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر ابعاد: 8*15