بهینا 172-1F
بهینا 172-1F
بهینا 172-1F
بهینا 172-1F

172-1F

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100