بهینا 157-1F

157-1F

تسمه 3 سانتیمتری شکلاتی تیره

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر