بهینا 130-551
بهینا 130-551
بهینا 130-551
بهینا 130-551

130-551

تسمه 1/5 سانتی متری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر ابعاد: 8*15