بهینا 153-6

153-6

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر