بهینا 153-3
بهینا 153-3
بهینا 153-3
بهینا 153-3

153-3

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر ابعاد: 95*15