بهینا 173-3
بهینا 173-3
بهینا 173-3
بهینا 173-3

173-3

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80