بهینا 130-3
بهینا 130-3
بهینا 130-3
بهینا 130-3

130-3

تسمه 1/5 سانتی متری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر ابعاد: 8*15