بهینا 153-7
بهینا 153-7
بهینا 153-7
بهینا 153-7

153-7

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر ابعاد: 15*95