بهینا 153-7

153-7

قرنیز 9/5 سانتیمتری شیری

نوع: قرنیز رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر