بهینا 153-41
بهینا 153-41
بهینا 153-41
بهینا 153-41

153-41

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر ابعاد: 15*95