بهینا 153-41

153-41

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر