بهینا 153-552

153-552

قرنیز 9/5 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 95 میلیمتر