بهینا 130-7
بهینا 130-7
بهینا 130-7
بهینا 130-7

130-7

تسمه 1/5 سانتی متری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر ابعاد: 8*15