بهینا 130-41
بهینا 130-41
بهینا 130-41
بهینا 130-41

130-41

تسمه 1/5 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر ابعاد: 8*15