بهینا 158-43
بهینا 158-43
بهینا 158-43
بهینا 158-43

158-43

تسمه 1/8 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر ابعاد: 10*18