بهینا 158-41
بهینا 158-41
بهینا 158-41
بهینا 158-41

158-41

تسمه 1/8 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر ابعاد: 10*18