بهینا 158-7
بهینا 158-7
بهینا 158-7
بهینا 158-7

158-7

تسمه 1/8 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر ابعاد: 10*18