بهینا 130-4F

130-4F

تسمه 1/5 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر