بهینا 132-41
بهینا 132-41
بهینا 132-41
بهینا 132-41

132-41

گلویی50 میلیمتر مدرن کرم پتینه طرح سنگ تیشه ای

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر