بهینا 142-41
بهینا 142-41
بهینا 142-41
بهینا 142-41

142-41

نبشی 5 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 50 میلیمتر ابعاد: 13*50*50