بهینا 123-41
بهینا 123-41
بهینا 123-41
بهینا 123-41

123-41

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80