بهینا 116-41

116-41

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر