بهینا 123-39
بهینا 123-39
بهینا 123-39
بهینا 123-39

123-39

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80