بهینا FA1-07
بهینا FA1-07
بهینا FA1-07
بهینا FA1-07

FA1-07

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80