بهینا 173-7
بهینا 173-7
بهینا 173-7
بهینا 173-7

173-7

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80