بهینا 122-39
بهینا 122-39
بهینا 122-39
بهینا 122-39

122-39

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100