بهینا 172-7
بهینا 172-7
بهینا 172-7
بهینا 172-7

172-7

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100