بهینا 172-7

172-7

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر