بهینا 130-6F

130-6F

تسمه 1/5 سانتی متری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 15 میلیمتر