بهینا 157-5F

157-5F

تسمه 3 سانتیمتری بژ طبیعی

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر