بهینا 158-6F

158-6F

تسمه 1/8 سانتی متری

نوع: تسمه رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر