بهینا 133-7
بهینا 133-7
بهینا 133-7
بهینا 133-7

133-7

گلویی 35 میلیمتر

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 35 میلیمتر ابعاد: 13*35