بهینا FG8-07
بهینا FG8-07
بهینا FG8-07
بهینا FG8-07

FG8-07

قرنیز 10 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 20*100