بهینا 158-1084F

158-1084F

تسمه 1/8 سانتیمتری قهوه ای چوب

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 18 میلیمتر