بهینا 157-552F

157-552F

تسمه 3 سانتیمتری طلایی

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر